Vergelijk 60.000+ hondenproducten van 700+ merken en 35+ webshops

Vergelijk 60.000+ hondenproducten

Terug

23 februari 2017 door Redactie Tinki in Nieuws

Gaan de populaire hoog-risico honden ‘kopje onder’?

Gaan de populaire hoog-risico honden ‘kopje onder’?

Nieuwe maatregelen om het aantal bijtincidenten terug te dringen

Al een lange tijd liggen bijtincidenten in ons land onder een vergrootglas en daarmee ook de hoogrisico honden, vechthonden of gevaarlijke hondenrassen zoals ze geregeld genoemd worden. Het heeft even voortgeduurd, maar inmiddels ligt er namens de Raad voor Dierenaangelegenheden een advies aan het kabinet om het aantal bijtincidenten terug te dringen.

De aanleiding van een advies van de RDA aan het kabinet

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid. Vanaf dat de raad in 2013 al eerder een zienswijze heeft uitgebracht over de manier waarop onaanvaardbaar gedrag van honden wordt tegengegaan, zijn honden (en ook katten) als diersoort op de zogeheten ‘positieflijst voor huisdieren’ geplaatst. Er zijn vervolgens bepaalde voorwaarden voor het houden van een hond als huisdier vastgelegd in het besluit ‘Houders van dieren’.

Nieuwe maatregelen

Langzaam werd het helaas steeds duidelijker dat deze voorwaarden niet voldoende zijn om ernstige bijtincidenten te voorkomen. Vanwege deze constatering, de toename van maatschappelijke onrust van de afgelopen tijd en het gebrek aan hondenetiquette, werd de Raad opnieuw om een zienswijze gevraagd door de staatssecretaris van Economische Zaken. Het bijtgedrag van zogeheten ‘hoog-risico honden’ is waar deze zienswijze op toegespitst is.

Bekijk hier de voorlopige lijst met hoog-risico honden

Bekijk hier de definitieve lijst met 21 hoog risico honden

hoog risico honden maatregelen

De hoofdvraag

De vraag die hierin centraal staat is ‘Kunnen deze hoog-risico honden van andere honden worden onderscheiden en met welke voorschriften voor deze categorie kan het risico van bijtincidenten verder worden beperkt? Om tot een nieuwe zienswijze te komen, die antwoord geeft op deze vraag, heeft de Raad advies ingewonnen bij meerdere experts en organisaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Hondenbescherming, de Faculteit Diergeneeskunde en de gemeentes Rotterdam en Assen.

Het terugdringen van ernstige bijtincidenten met honden

Bij ieder bijtincident laait de discussie weer hoog op; “Honden worden niet vals geboren, honden worden vals gemaakt.” “Vechthonden moeten verboden worden, zij doen uiteindelijk allemaal waarvoor ze gefokt zijn.” “Het ligt aan de baasjes, geef die maar een spuitje.” “De betreffende honden zijn geen rashonden maar look-a-likes.” of “De kleine keffertjes bijten veel vaker.” Iedereen heeft er een mening over, en dat mag. Wat soms vergeten wordt is dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen; veiligheid. Veiligheid voor zowel andere honden als voor mensen. De Raad heeft zich gebogen over de vraag of er een onderscheid mogelijk is waarbij honden met een hoog bijtrisico worden onderscheiden van andere honden. En ook over hoe dat onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen alle voorkomende hondenrassen en kruisingen. Is het mogelijk om voor het houden van deze hoog-risico honden afzonderlijke voorschriften op te stellen? En zo ja, wat zouden deze voorschriften dan moeten zijn?

maatregelen hoogrisico honden

Het advies van de RDA

Het daarop volgende advies van de RDA is om een groep deskundigen een dynamische lijst te laten opstellen van rashonden, kruisingen en look-a-likes met een hoog bijtrisico. Deze lijst zal vervolgens regelmatig moeten worden aangepast en aangevuld op grond van de meest actuele bevindingen. Voor de in deze lijst omschreven hoogrisico honden moeten dan extra verplichte voorschriften worden opgesteld voor zowel de houder, de hond en de omgeving.

Aanvullende adviezen

Ook wordt geadviseerd het advies uit de vorige zienswijze om ernstige bijtincidenten centraal te administreren te realiseren. Hierdoor kan de urgentie van het probleem en het effect van de maatregelen beter gevolgd worden en de dynamische lijst gefundeerd worden aangepast. Een aanvullende advies hierop is om meldpunten te realiseren waar mogelijk gevaarlijke situaties met honden anoniem gemeld kunnen worden. Afsluitend is het advies om uit welzijnsoogpunt euthanasiebeleid te realiseren welke gekoppeld dient te worden aan een maximale verblijfsduur van de hoog-risicohonden in een dierenasiel.

[contentblock id=18 img=html.png]

Voorgestelde maatregelen om de risico’s van ernstige hondenbeten te beperken

1

Registratie en analyse

 • Het zorgen voor geactualiseerde en betrouwbare gegevens over:
  1. Hondenbeten gericht op zowel dieren als mensen.
  2. De rol van verschillende hondenrassen en typen, en de eigenaars.
  3. De context waarin ernstige bijtincidenten plaatsvinden.
 • Het versterken van de identificatie en registratie van honden door dit bijvoorbeeld uitsluitend door de dierenarts te laten verrichten. Dit geldt ook voor het overschrijven van honden die van eigenaar wisselen.
2

Maatregelen gericht op de eigenaar

 • Het versterken van bewustwording van volwassenen door voorlichting over het belang van een veilige omgang van het kind met de hond via specifieke kanalen als verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus, baby- en peuteropvang, basisscholen en dierenspeciaalzaken. Ook het verstrekken van laagdrempelige informatie over rashonden, fokkers en houderij gericht op potentiële kopers van hoogrisico honden.
 • Een landelijke lijst met hondenrassen, look-a-likes en kruisingen welke tot de hoog-risico hondenrassen en typen behoren. Er wordt benadrukt dat honden op deze lijst niet per definitie gevaarlijk zijn, maar bij suboptimale fok- en houderijcondities eerder in de fout kunnen gaan. Indien ze bijten, heeft dit een hoge impact. Extra maatregelen zijn voor deze honden gewenst. Met behulp van een expertgroep zou er op een verantwoorde en inzichtelijke wijze een landelijke lijst van hoogrisicohonden, look-a-likes en kruisingen moeten worden opgesteld.
 • Het zorgen voor gemakkelijk bereikbare voorlichting over verantwoorde fokkers, rassen en houderij, gericht op potentiële kopers van hoogrisico honden. Mensen kunnen op basis van deze voorlichting de risico’s en verantwoordelijkheden van het ene of het andere ras goed beoordelen.
 • Een hoog-risico hond moet in de publieke ruimte kort aangelijnd zijn. In losloopgebieden moeten deze honden verplicht een muilkorf dragen. Gemeenten kunnen een gebiedsverbod voor deze honden overwegen of een muilkorfgebod voor bepaalde gebieden instellen.
 • Als houder van een hoog-risico hond word je verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat je hond altijd op eigen terrein blijft.
 • De eigenaar van iedere hoog-risico hond moet verplicht een gehoorzaamheidscursus doorlopen bij een erkende hondenschool.
3

Maatregelen gericht op de hond

 • Een ‘One strike out’ voor hoog-risico honden die mensen of andere honden bijten met ernstige verwondingen. Dit houdt in dat deze honden, naast het muilkorf- en aanlijngebod en andere preventieve maatregelen, na een betreffend incident zonder meer geëuthanaseerd zullen worden.
 • Het zorgen voor een adequaat en zo mogelijk nationaal afgestemd euthanasiebeleid, waarvan een maximale verblijfsduur van de hoog-risico hond deel uitmaakt in het belang van het welzijn en de betreffende hond.
 • Het verder ontwikkelen van de huidige gedragstest (TOP) tot een test die aantoonbaar voldoende garantie biedt voor een veilige plaatsing van honden.
4

Maatregelen gericht op de omgeving

 • Burgers moeten, bij voorkeur in de eigen gemeente, laagdrempelig en anoniem gevaarlijke situaties met honden kunnen melden. Deze meldingen dienen snel en accuraat aan de politie doorgegeven te worden, zodat contact met de eigenaar van de hond kan worden opgenomen om gevaarlijke situaties te bespreken en erger te voorkomen.
 • Wanneer een hond twee keer betrokken is geweest bij een bijtincident zal de gemeente een houd- en/of locatieverbod aan de eigenaren moeten afkondigen.
 • Het scheppen van de mogelijkheid om in een afgeschermd gebied een aanwezigheidsverbod af te kondigen voor hoogrisico honden door de gemeente.
 • Er is een aantal gemeenten dat reeds specifieke huisvestingseisen en maatregelen voor hoogrisico honden heeft beschreven. De RDA vraagt andere gemeenten dit ook te doen, een standaard tekst in de APV op te nemen en de best practices te delen. Het is de verwachting van de Raad dat gemeenten voldoenden maatregelen tot hun beschikking hebben om de aanschaf en houderij van hoog-risico honden te ontmoedigen.
 • Artikel 425 Wetboek van Strafrecht eerste lid: ‘Hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt’ moet worden aangepast naar ‘mens of dier’ in plaats van enkel ‘mens’.

Voorlopige lijst hoog-risico rassen

Onderstaande rassen worden voorlopig door de RDA als hoog risico rassen gezien, vanwege de reden dat ze oorspronkelijk gefokt zijn voor vechtdoeleinden.

Vanwege rasspecifieke wetgeving in diverse landen kunnen volgens de RDA de volgende rassen en kruisingen ook aan deze lijst worden toegevoegd:

De toekomst

Een verbod op hoogrisico honden lijkt vooralsnog niet nodig. Bovenstaande blijft een advies. Het kabinet komt volgende maand met een reactie op dit advies. Tot die tijd blijft het, net als anders, aan iedere hondeneigenaar om zelf de verantwoordelijkheid over je hond(en) te nemen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het voor andere honden en mensen veiliger wordt, én veilig blijft. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar vele van de voorgaande ongelukken waren met kleine maatregelen vaak te voorkomen.

Tip

Benieuwd naar het besluit dat op 17 mei middels een kamerbrief naar buiten is gebracht? Lees dan het blog ‘21 hoog risico honden bestempeld als bijt-gevaarlijke honden

Nog geen reacties
Plaats een reactie

Plaats een reactie