Vergelijk 60.000+ hondenproducten van 700+ merken en 35+ webshops

Vergelijk 60.000+ hondenproducten

    

Jouw hond verzekeren bij OHRA

Lees alles over de hondenverzekeringen van OHRA

De Ohra hondenverzekering kent naast een basisdekking ook een Plus- en Top-pakket. De drie pakketten bieden respectievelijk een jaarlijkse maximale vergoeding van €2500, €3500 of €5000. Alleen door het Top-pakket van de hondenverzekering van Ohra worden aandoeningen aan heupen en ellebogen vergoed, ongeacht het gewicht van je hond. Het Basis- en Plus-pakket van de hondenverzekering van Ohra biedt alleen vergoeding voor het eerste consult met betrekking tot dergelijke aandoeningen. Onder andere preventieve zorg, gebitsbehandelingen, bijzondere behandelingen, behandeling van kanker en crematie zijn bij de Ohra hondenverzekering optioneel te verzekeren. Daardoor heb je meer vrijheid in het samenstellen van je pakket en daarmee de hoogte van de premie.

Gratis E-Book aanvragen? Alles wat je moet weten over een hondenverzekering

Veelgestelde vragen over OHRA

Wat moet u doen als u een nota wilt declareren?

Wilt u een nota declareren? Geef de declaratie dan zo snel mogelijk door. Dat kan op een van deze manieren:

 • Declareer via uw persoonlijke MijnOHRA-account.
 • Meld de declaratie online via www.ohra.nl/huisdierenverzekering/declareren.
 • Vul een declaratieformulier in en stuur dat naar OHRA Schadeverzekeringen, postbus 40000, 6803 GA Arnhem.

Stuur uw declaratie bij voorkeur digitaal naar ons toe. Een digitale declaratie wordt sneller verwerkt. Medische kosten boven de € 500,- Verwacht u of uw dierenarts dat de totale kosten van een behandeling meer dan € 500,- zijn? Vraag dan voordat de behandeling plaatsvindt, eerst per e-mail toestemming aan OHRA. Ook de dierenarts of specialist mag dat doen namens u. Gaat het om een behandeling die duurder is dan € 500,- maar spoedeisend is? Dan hoeft u deze natuurlijk niet vooraf te melden

Wat dekt uw huisdierenverzekering?

Op uw polisblad ziet u of u de Basisdekking, Plusdekking of Topdekking heeft verzekerd, en welke extra dekking(en). In dit hoofdstuk leest u per dekking precies waarvoor u verzekerd bent. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet de schade plotseling en onvoorzien zijn veroorzaakt of ontstaan door een gebeurtenis:

 • die zich voordoet tijdens de looptijd van deze verzekering, en;
 • die u niet kon voorzien toen u deze verzekering afsloot of wijzigde. Heeft u deze verzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt het tijdstip van die uitgebreidere verzekering als het moment waarop u de verzekering afsloot.

In het overzicht hieronder leest u hoeveel wij maximaal per verzekeringsjaar vergoeden. Dit bedrag geldt voor alle dekkingen samen. Let op! De te vergoeden kosten moeten gemaakt zijn tijdens de looptijd van deze verzekering. Wachttijd Voor elke dekking geldt een wachttijd van 30 dagen, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze dekking. Dat betekent dat wij niet de kosten vergoeden van behandelingen van een ziekte of aandoening die plaatsvinden binnen de wachttijd. Wij doen geen beroep op deze wachttijd voor:

 1. kosten van geneeskundige behandeling die het rechtstreekse gevolg zijn van een aantoonbaar ongeval;
 2. het plaatsen van een identificatiechip;
 3. de kosten van geneeskundige behandeling in verband met sterilisatie of castratie als u de dekking Sterilisatie/ Castratie heeft verzekerd;
 4. de kosten van vaccinaties als u de dekking Vaccinatie heeft verzekerd.

Wij doen ook geen beroep op de wachttijd als u aantoont dat:

 1. deze verzekering of dekking direct aansluit op een andere huisdierenverzekering, en;
 2. 2. u daaraan dezelfde rechten had kunnen ontlenen, als die andere verzekering niet door u was opgezegd.

Dekking ziektekosten
U bent verzekerd voor de dekking Ziektekosten. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Ziektekosten? U bent verzekerd voor de kosten van verpleging, onderzoek en behandeling van uw huisdier als uw huisdier ziek wordt, een aandoening krijgt of een ongeval krijgt. De kosten en de behandeling van de dierenarts en/of specialist moeten medisch noodzakelijk zijn. U bent alleen verzekerd voor kosten die in Nederland zijn gemaakt. Onder de volgende voorwaarden bent u ook verzekerd voor de kosten die u buiten Nederland maar binnen Europa maakt:

 1. u heeft vooraf toestemming van ons gekregen, en;
 2. u heeft een schriftelijke doorverwijzing van de behandelend dierenarts in Nederland, en;
 3. uw huisdier is behandeld door:
  1. een dierenarts die in het betreffende land bevoegd is de diergeneeskunde uit te oefenen, en/of;
  2. een specialist die ingeschreven staat in het EU-veterinair Specialistenregister, en;
 4. u een nota heeft in het Engels, Duits of Nederlands.

Let op! U bent in Europa verzekerd tot maximaal het bedrag dat uw eigen dierenarts of specialist zou rekenen voor dezelfde behandeling. Welke kosten zijn verzekerd? U bent verzekerd voor de medisch noodzakelijke kosten van:

 1. het honorarium van de dierenarts of specialist;
 2. operaties;
 3. narcose;
 4. opname en verpleging in een dierenkliniek;
 5. aanschaf en plaatsen van een identificatiechip. U bent niet verzekerd voor de kosten van het consult;
 6. onderzoek om vast te stellen of uw huisdier ziek is of een aandoening heeft. U bent verzekerd voor:
  1. röntgenologie;
  2. echoscopie;
  3. bloedonderzoek;
  4. microbiologisch onderzoek;
  5. weefselonderzoek;
  6. laboratoriumonderzoek.
 7. medicijnen die in Nederland voor dieren geregistreerd zijn. U bent ook verzekerd voor de kosten van off-labeluse medicijnen, humane medicijnen en medicijnen op magistrale receptuur. Deze kosten zijn alleen verzekerd als dit door de Diergeneesmiddelenwet is toegestaan;
 8. euthanasie;
 9. dwang- en sondevoeding.

Let op! Deze kosten zijn alleen verzekerd als de onderzoeken bedoeld zijn voor de medisch noodzakelijke behandeling en genezing van uw huisdier. Dekking gebit Op uw polisblad ziet u of u deze dekking heeft verzekerd. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Gebit? U bent verzekerd voor de kosten van een aantal gebitsbehandelingen. In het verzekeringsoverzicht hieronder leest u per behandeling wat maximaal verzekerd is. De hoogte van de vergoeding hangt af van de dekking die u heeft gekozen. Dekking Reis Op uw polisblad ziet u of u deze dekking heeft verzekerd. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Reis? U bent in het buitenland verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt. Deze kosten zijn alleen verzekerd als:

 1. de reis uitsluitend recreatief is, en;
 2. uw huisdier behandeld is door een dierenarts of specialist die in het betreffende land bevoegd is de diergeneeskunde uit te oefenen.

U bent verzekerd tot het bedrag dat uw eigen dierenarts of specialist zou rekenen voor dezelfde behandeling. Wij vergoeden tot maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar. Waar bent u verzekerd? U bent buiten Nederland verzekerd in Europa inclusief de Azoren, de Canarische eilanden, Madeira en de niet Europese landen aan de Middellandse Zee. Deze kosten zijn uitsluitend verzekerd als;

 1. het medisch niet verantwoord is om te wachten met behandeling totdat uw huisdier terug is in Nederland, en;
 2. uw huisdier in Nederland was toen u deze dekking afsloot, en;
 3. uw huisdier niet langer dan zestig dagen achter elkaar in het buitenland is.

Let op! Heeft u medisch noodzakelijke kosten in het buitenland gemaakt? Vraag de behandelend dierenarts of specialist dan om een uitgebreide omschrijving van de behandeling op te stellen en stuur deze mee met de nota. De nota en de uitgebreide omschrijving moeten altijd opgesteld zijn in het Engels, Duits of Nederlands. Dekking Sterilisatie/Castratie Op uw polisblad ziet u of u deze dekking heeft verzekerd. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Sterilisatie/Castratie? U bent verzekerd voor 60 procent van de kosten voor chirurgische castratie of sterilisatie. Ook als castratie of sterilisatie niet medisch noodzakelijk is. Wij vergoeden geen kosten van chemische castratie. Dekking Aanvullend Op uw polisblad ziet u of u deze dekking heeft verzekerd. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Aanvullend? U bent verzekerd voor de kosten van diverse therapieën. In het verzekeringsoverzicht hieronder leest u welke behandelingen verzekerd zijn en tot welk bedrag per categorie per verzekeringsjaar. De hoogte van de vergoeding hangt af van de dekking die u heeft gekozen. Dekking Crematie Op uw polisblad ziet u of u deze dekking heeft verzekerd. Waarvoor bent u verzekerd met de dekking Crematie? U bent verzekerd voor de kosten van het vervoer en de crematie van uw huisdier. Wij betalen maximaal € 100,- per kat en € 250,- per hond.

Wat dekt uw huisdierenverzekering nooit?

Niet alles is verzekerd. In dit hoofdstuk leest u wanneer de schade nooit gedekt is. Er zijn ook gevallen waarbij de schade alleen onder een bepaalde dekking niet is gedekt. Ook daarover leest u in dit hoofdstuk. Algemeen Uw verzekering dekt nooit schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

 1. aardbeving;
 2. atoomkernreacties;
 3. molest;
 4. vulkanische uitbarsting;
 5. opzet of goedvinden, roekeloosheid of merkelijke schuld van:
  1. uzelf, als degene die de verzekering heeft afgesloten;
  2. uw echtgenoot, echtgenote of (geregistreerde) partner;
  3. uw kinderen;
  4. uw huisgenoten.

Bijzonder gebruik Uw verzekering dekt ook nooit medische kosten van uw huisdier die ontstaan tijdens of door:

 1. beroepsmatig of bedrijfsmatig gebruik;
 2. elk vorm van sport met daarin een wedstrijdelement;
 3. de sledehondensport;
 4. de jacht;
 5. gevechten.

Epidemie Wordt uw huisdier ziek door een epidemie? Ook dan vergoeden wij de medische kosten niet. Dreigt er een epidemie? Dan vergoeden wij de kosten zodra wij definitief weten dat er daadwerkelijk geen sprake is van een epidemie. Dekking Ziektekosten Wij vergoeden onder de dekking Ziektekosten nooit kosten van:

 1. aandoeningen, letsel (door ongeval) of medische klachten die uw huisdier al vóór deze verzekering had. Ook de complicaties die voortkomen uit bestaande aandoeningen of letsel door een ongeval, vergoeden wij niet;
 2. behandelingen of medische kosten die u kunt verzekeren met een andere dekking. Op uw polisblad ziet u of u andere dekkingen verzekerd heeft;
 3. vervolgbehandelingen van elke gezondheidsklacht die ontstaan is in de wachttijd of daarvoor;
 4. onnodig kostbare (be)handelingen of verstrekkingen;
 5. een aandoening aan de voortplantingsorganen;
 6. het voortplantingsproces en de begeleiding rond zwangerschap en geboorte;
 7. loopsheidpreventie en preventie tegen krolsheid door medicijnen;
 8. onderzoeken, behandelingen of medicijnen waarmee u voorkomt dat uw gezonde huisdier ziek wordt of afwijkingen krijgt. Bijvoorbeeld inentingen en controles van de gezondheid van uw huisdier;
 9. iedere gebitsbehandeling en de diagnostiek die daarvoor nodig is;
 10. voeding, voedingssupplementen en spullen om uw huisdier te verzorgen. Wij betalen bijvoorbeeld niet de kosten van:
  1. diergeneesmiddelen die u gebruikt om uw huisdier te verzorgen;
  2. vitaminen voor uw huisdier;
  3. spullen zoals een tekentang, vlooienkam of nagelschaar.
 11. diergeneesmiddelen die gebruikt worden om infecties door parasieten zoals wormen, vlooien, teken en mijten te voorkomen of te bestrijden;
 12. behandeling ter verandering van het uiterlijk, behalve als er sprake is van verminking door ziekte of trauma;
 13. behandelingen die experimenteel zijn en/of medisch gezien niet gebruikelijk of zinvol zijn en waarvan onvoldoende vaststaat dat uw huisdier er uiteindelijk baat bij zal hebben;
 14. behandelingen van gedrags- en gewichtsproblemen, behalve de medicatie die uw dierenarts voorschrijft;
 15. behandeling met radioactief jodium en het bijbehorend consult;
 16. fyto- of kruidentherapie;
 17. revalidatie, protheses, braces, harnassen en rolstoelen;
 18. transplantaties;
 19. een second opinion tenzij u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van ons krijgt.

Dekking Gebit Wij vergoeden onder de dekking Gebit nooit de medische kosten:

 1. die verband houden met een ziekte, aandoening of afwijking die uw huisdier al had voordat u de dekking Gebit afsloot;
 2. van cosmetische behandelingen aan het gebit.

Dekking Reis Wij vergoeden onder de dekking Reis nooit de kosten:

 1. als u voor een ziekte, aandoening of afwijking op reis bent gegaan met (mede) het doel het huisdier een medische behandeling te laten ondergaan;
 2. van een behandeling waarvan bij het begin van de verzekering of reis al vaststaat dat deze tijdens de reis nodig is;
 3. als de behandeling kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland;
 4. die nodig zijn door ziekte, aandoeningen of afwijkingen die al vóór of op de ingangsdatum van de reis bestonden of klachten veroorzaakten. Behalve als overleg met ons heeft plaatsgevonden en wij goedkeuring hebben verleend voor eventueel te maken kosten;
 5. die verband houden met nabehandeling en controle. De eigen (Nederlandse) dierenarts moet deze nabehandeling en controle uitvoeren;
 6. die niet gedekt zijn bij de dekking Ziektekosten.
Wat gebeurt er als u een nota bij ons indient?
Stap 1.

Waar moet de nota aan voldoen?

 1. de nota moet duidelijk aangeven om welk huisdier het gaat;
 2. op de nota moet het unieke identificatienummer (‘chipnummer ’) staan;
 3. de nota moet in het Nederlands zijn;
 4. de nota moet afkomstig zijn van een dierenarts of specialist;
 5. de nota moet gemaakt zijn op briefpapier van de dierenarts of specialist.

Stap 2. Hoe dient u nota’s bij ons in? Heeft u medisch noodzakelijke kosten gemaakt voor uw huisdier? Declareer dan de kosten zo snel mogelijk na het bezoek aan de dierenarts. U kunt eenvoudig online declareren via uw persoonlijke MijnOHRA-account of op www.ohra.nl/huisdierenverzekering/declareren. Bewaar de originele nota van de dierenarts goed. Wij kunnen u altijd vragen om deze nota naar ons op te sturen.
Stap 3. Hoe bepalen wij de omvang van de schade? Als u een nota declareert, stellen wij vast welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor gebruiken we onder andere met behulp van de gegevens die u online heeft ingevuld en de inlichtingen die u, uw dierenarts of specialist ons geeft. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Wij mogen vragen om een beter gespecificeerde nota waarop precies staat waar welke kosten voor zijn gemaakt. Pas als wij een volledig en gespecificeerd overzicht van de uitgevoerde behandelingen hebben ontvangen, beoordelen wij uw declaratie. Als op de nota van de dierenarts of specialist zowel verzekerde als niet-verzekerde kosten staan, dan betalen wij alleen het deel dat verzekerd is. Overleg met u, uw dierenarts of specialist Is bepaalde informatie voor ons niet duidelijk? Dan mogen wij met u of met de dierenarts (of specialist) contact opnemen over:

 1. de medische klachten van uw huisdier;
 2. de ziektegeschiedenis van uw huisdier;
 3. de behandeling;
 4. hoeveel het kost om uw huisdier te behandelen.
<

U moet daaraan meewerken. Doet u dat niet? Dan kan het gevolg zijn dat wij de kosten niet aan u vergoeden, of maar voor een deel. Second opinion Wij mogen een andere dierenarts of specialist om een second opinion vragen. U moet hieraan meewerken. Doet u dat niet? Dan kan het gevolg zijn dat wij de kosten niet aan u vergoeden, of maar voor een deel. Wij betalen de kosten van de second opinion.


Stap 4. Hoe berekenen wij welk bedrag u krijgt uitgekeerd? Als basis voor de schadevergoeding gebruiken wij de omvang van de medische kosten. Op uw polisblad en in deze voorwaarden staan verzekerde bedragen en maximale vergoedingen. Ook staat de eigen bijdrage vermeld. Wij vergoeden per verzekeringsjaar nooit meer dan het verzekerd bedrag van de Basisdekking, de Plusdekking of de Topdekking. Dit geldt voor alle dekkingen samen. Eigen bijdrage Uw eigen bijdrage staat op uw polisblad. Deze eigen bijdrage trekken wij van uw uitkering af. Uitkering Wij betalen de vergoedingen aan u, behalve als u iemand anders aanwijst.

Welke verplichtingen heeft u?

Als u schade heeft, gelden bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk dat u deze verplichtingen nakomt. Komt u deze verplichtingen niet na en zijn wij daardoor benadeeld? Dan kan het gevolg zijn dat wij de schade niet vergoeden, of maar voor een deel.

Welke verplichtingen heeft u als u schade heeft?

 1. Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken.
 2. Meld de schade zo snel mogelijk.
 3. Laat ons de schade onderzoeken. Daarvoor kunnen wij een of meer deskundigen inschakelen. Als deze deskundigen informatie van u vragen, bent u verplicht die informatie te geven. Bewaar de bewijsstukken van de schade goed, zoals nota’s. Wij kunnen die voor controle achteraf bij u opvragen.
 4. We vragen u om mee te werken als wij de vergoeding die wij aan u hebben betaald willen verhalen op iemand anders. U bent dan verplicht uw rechten die u op die ander heeft aan ons over te dragen. Bijvoorbeeld door een akte te ondertekenen.
 5. Vragen wij u om een schriftelijke en ondertekende verklaring over de schade? Dan moet u die binnen een redelijke termijn aan ons geven. In deze verklaring omschrijft u hoe de schade is ontstaan en hoe hoog de schade is. Vragen wij u om bepaalde documenten? Dan moet u die meesturen.
 6. Zijn er andere verzekeringen, wetten of voorzieningen die de schade verzekeren of vergoeden? Dan moet u opgeven welke dat zijn.
 7. U moet onze aanwijzingen opvolgen, of de aanwijzingen van personen die wij ingeschakeld hebben (bijvoorbeeld deskundigen).

Goede verzorging U bent verplicht uw huisdier goed te verzorgen. Daarbij horen ook gezonde voeding en preventieve gezondheidszorg op advies van de dierenarts zoals;

 1. jaarlijkse controle;
 2. vaccinaties;
 3. dieetvoeding;
 4. parasietenbestrijding (zoals vlooienbehandelingen en ontworming).

U moet uw dierenarts vragen om u hierover te adviseren. U moet het advies van uw dierenarts opvolgen. Laat uw huisdier registreren met behulp van een identificatiechip U bent voor deze verzekering verplicht uw huisdier bij het eerste bezoek aan de dierenarts te laten registreren. Dit doet u met een identificatiechip die voldoet aan de ISO-standaard.

Wanneer begint en stopt uw verzekering

De dekking Ziektekosten is een verplichte dekking. Als deze dekking stopt, stopt de hele verzekering. Sommige dekkingen kunt u alleen samen met een andere dekking verzekeren. Dat zijn:

 • de dekking Vaccinatie met de dekking Gebit, en;
 • de dekking Sterilisatie/Castratie met de dekking Aanvullend.

Stopt u een dekking uit een combinatie? Dan stopt de andere dekking ook Contractperiode U bent verzekerd tijdens de contractperiode. Deze periode vindt u op het polisblad. U hoort voor het einde van die contractperiode welke opzegmogelijkheden u heeft. Ook informeren wij u dan over de nieuwe contractperiode en de bijbehorende voorwaarden. Bedenkperiode Heeft u het eerste polisblad ontvangen? Dan kunt u nog veertien dagen aangeven dat u de verzekering toch niet wilt afsluiten. Ziet u af van deze verzekering? Dan kunt u de verzekering stoppen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. U hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen. Wanneer mag u de verzekering stoppen? U kunt de verzekering om verschillende redenen stoppen. In deze gevallen heeft u het recht om de verzekering te stoppen:

 1. Op de einddatum van de contractperiode. Wij lichten u hierover in.
  1. Heeft u gekozen voor een eenjarig contract? Na afloop van de eerste contractperiode kan de verzekering ook dagelijks opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.
  2. Heeft u een meerjarig contract? Kiest u na afloop van de eerste contractperiode voor een nieuw meerjarig contract? Dan heeft u het recht per de einddatum van deze contractperiode de verzekering te beëindigen. Kiest u na afloop van een meerjarige contractperiode voor een eenjarig contract? Dan kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.
 2. Wij passen de premie en/of de voorwaarden aan. Behalve als wij dat moeten doen omdat er iets verandert in de wet of rechtspraak.
 3. Vanaf de dag dat u niet meer in Nederland woont of gevestigd bent.

In alle gevallen bent u verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wanneer mogen wij de verzekering stoppen? Wij kunnen de verzekering om verschillende redenen stoppen. In deze gevallen hebben wij het recht om de verzekering te stoppen:

 1. Op de einddatum van de contractperiode. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Vanaf de dag dat u niet meer in Nederland woont.
 3. Als u overlijdt. Uw erfgenamen kunnen daarna met ons overleggen om de verzekeringsovereenkomst voort te zetten.
 4. Wij hebben de premie niet binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen. Of u weigert de premie te betalen.
 5. Er is sprake van fraude.
 6. Wij vinden dat het risico voor ons in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of groot is. Het aantal schades dat u heeft gehad kan hierbij meespelen.
 7. Wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht niet bent nagekomen toen u de verzekering afsloot. Dit geldt als u daarbij heeft gehandeld met de opzet om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als wij de waarheid kenden. Wij kunnen de verzekering dan opzeggen binnen twee maanden nadat wij dit hebben ontdekt.

In de gevallen 1 tot en met 3 bent u verzekerd tot en met de dag waarop wij uw verzekering stoppen. In de gevallen 4 tot en met 7 bent u verzekerd tot de dag waarop wij uw verzekering stoppen. Wanneer stopt de verzekering altijd? De verzekering stopt altijd als u geen belang meer heeft bij de verzekering. Bijvoorbeeld als uw huisdier overlijdt, wordt vermist of als u uw huisdier heeft verkocht.

 

Welke andere afspraken zijn er

Op uw verzekering is Nederlands recht van toepassing.


Wat als ook andere verzekeringen, wetten of voorzieningen dekking bieden?


Is er een andere verzekering, wet of voorziening die de schade vergoedt? En als uw verzekering bij ons niet zou bestaan, vergoedt die andere verzekering, wet of voorziening dan de schade? Dan vergoeden wij alleen de schade die de andere verzekering, wet of voorziening niet vergoedt. Wij vergoeden de schade alleen voor zover die hoger is dan uw eigen bijdrage op deze polis. Hoe gaan wij om met terrorismeschade en (inter)nationale wet- en regelgeving?
Beperkte vergoeding bij terrorismeschade
Wordt de schade veroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan krijgt u misschien minder of geen vergoeding van schade. Wij vergoeden in dat geval alleen schade voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) die verzekert. Meer informatie hierover leest u in het clausuleblad Terrorisme en het Protocol afwikkeling claims van de NHT. U vindt deze stukken op www.terrorismeverzekerd.nl.
Verval van rechten bij niet-tijdige melding
Meldt u de schade twee jaar of later nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade? Dan vervalt elk recht op vergoeding van schade.
(Inter)nationale wet- en regelgeving
Verbieden wet- en regelgeving ons om u vanaf een bepaalde datum te verzekeren? Dan is deze verzekering vanaf die datum niet van kracht. Verbieden wet- en regelgeving ons om schade aan u te vergoeden vanaf een bepaalde datum? Dan vergoeden wij geen schade aan u vanaf die datum. Verbieden wet- en regelgeving ons om vanaf een bepaalde datum schade aan specifieke derden te vergoeden? Dan vergoeden wij vanaf die datum geen schade aan deze derden. Met ‘wet- en regelgeving’ bedoelen we hier alle nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving.
Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?
Het kan voor ons nodig zijn dat wij de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering veranderen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de vergoeding aan te passen of te beperken. Dat doen we dan bij alle verzekeringen van eenzelfde soort. We kunnen de premie en/of voorwaarden veranderen bij verlenging of tussentijds. Wanneer we dat doen, sturen we u daarover van tevoren een brief of een e-mail.
Aanpassing bij verlenging van uw verzekering
Wanneer uw verzekering verlengd wordt, kunnen wij de premie en/of voorwaarden veranderen. Wij houden hierbij rekening met de actuele leeftijd, soort, het ras en het volgroeide gewicht van uw huisdier. De veranderingen gaan dan in op de eerste dag van het nieuwe verzekeringsjaar.
Index
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent ieder jaar voor consumenten een prijsindexcijfer. Dit cijfer kunnen wij gebruiken om uw premie voor het jaar daarna te berekenen.
Aanpassing tijdens de loop van de verzekering

 1. Het is in ieders belang dat wij onze verplichtingen uit deze verzekering in de toekomst ook kunnen (blijven) nakomen. In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat wij tussentijds de premie en/of voorwaarden voor al onze verzekerden van deze verzekering veranderen. Soms kan een verandering namelijk niet wachten tot de verzekering verlengd wordt. Bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor ons zou hebben of omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zijn situaties waarvan wij nu nog niet kunnen inschatten of ze zich voordoen. Wij zorgen ervoor dat we de verandering in de premies en/of de voorwaarden zo beperkt mogelijk houden.
 2. Wij kunnen ook alleen bij uw verzekering tussentijds de premie en/of voorwaarden veranderen. Dit doen wij als u (te) veel schade meldt of als de risico’s die u loopt, veranderen.
 3. Wanneer we tussentijds de premies en/of voorwaarden aanpassen, dan laten wij u dat vanzelfsprekend altijd van tevoren weten. Per brief of e-mail leggen we u dan precies uit waarom we de tussentijdse verandering nodig vinden, wat we veranderen en wanneer die verandering ingaat.

Bent u het niet eens met de veranderingen?
Bent u het niet eens met de veranderingen? Dan kunt u de verzekering stoppen. Dat doet u door ons een brief of e-mail te sturen waarin u zegt dat u de verzekering wilt stoppen. U moet dit doen binnen dertig dagen na de datum waarop de veranderingen zouden ingaan. Uw verzekering stopt dan op die datum. Stuurt u ons geen brief of e-mail binnen deze termijn van dertig dagen? Dan gelden de veranderingen ook voor u.
U kunt uw verzekering niet altijd stoppen als er iets verandert
U kunt uw verzekering niet stoppen als:

 1. wij de premie en/of de voorwaarden moeten veranderen omdat er iets verandert in de wet of rechtspraak;
 2. de verandering een wijziging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt;
 3. de verandering veroorzaakt wordt door het jaarlijks aanpassen van de leeftijd (bij honden en katten) en het volgroeid gewicht bij honden;
 4. de verandering het gevolg is van de jaarlijkse indexering.

Wanneer verjaren of vervallen uw rechten uit de verzekering?
Wilt u aanspraak maken op uw recht op vergoeding van schade? Dan is het belangrijk dat u dat binnen bepaalde termijnen meldt. Uw rechten kunnen namelijk verjaren. Ook kunnen ze vervallen als u de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt. Of als er sprake is van fraude.
Wanneer verjaren uw rechten?
Uw recht op vergoeding van schade verjaart drie jaar nadat:

 1. de schade is ontstaan. Wij rekenen daarbij vanaf het moment waarop u wist van de schade of dit had kunnen weten. Binnen de genoemde termijn moet u de schade bij ons melden.
 2. wij uw verzoek daarvoor in een brief of per e-mail hebben afgewezen
Wanneer vervallen uw rechten? Uw recht op vergoeding van schade vervalt meteen als:
 1. er sprake is van fraude. Behalve als de fraude niet rechtvaardigt dat uw rechten vervallen.
 2. u (al dan niet bij schade) de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt. Maar alleen als wij daardoor zijn benadeeld.

Wat gebeurt er als u de premie niet betaalt?
Premie vooruitbetalen
U moet de premie van uw verzekering vooruit betalen, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de factuur.
Als u de eerste premie niet betaalt
Als u de verzekering afsluit, moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd ontvangen. Dat moet binnen dertig dagen na de datum op het polisblad. Ontvangen wij de premie niet binnen die termijn? Dan heeft u geen verzekering. U kunt dan vanaf de ingangsdatum geen rechten ontlenen aan de verzekering. Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning te sturen.
Als u de volgende premietermijnen niet betaalt
In de volgende gevallen zijn onze verplichtingen geschorst. Dit geldt ook als wij de verzekering verlengen.
Betaalt u niet op tijd?
Betaalt u de tweede en/of volgende premietermijnen (de vervolgpremie) niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens nog niet? Dan bent u vanaf de vijftiende dag na de aanmaning niet meer verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum. Weigert u te betalen?
Weigert u de tweede en/of volgende premietermijnen te betalen?
Dan bent u niet verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum.

Wij kunnen uw verzekering beëindigen
Als u de premie niet heeft betaald en u daarom niet langer verzekerd bent, zijn onze verplichtingen geschorst. Wij hebben dan het recht om de verzekering te beëindigen. U ontvangt hierover dan een brief. Ook kunnen wij beslissen om uw gegevens te registreren in (waarschuwings)registers. U blijft wel verplicht om de premie te betalen die u nog niet heeft betaald. Het kan zijn dat uw verzekering onderdeel is van een pakket van verzekeringen. Voor dit pakket betaalt u één totaalpremie. Betaalt u maar een deel van de totale premie? Dan gaan we ervan uit dat u de premies van al uw verzekeringen gedeeltelijk heeft betaald. In dat geval schorten wij dus ook al uw verzekeringen op.
U bent weer verzekerd als wij alle premie hebben ontvangen
Schorten wij uw verzekering op omdat u de premie niet betaalt? Dan blijft u verplicht om de premie te betalen. U bent pas weer verzekerd als wij alle premie hebben ontvangen die u tot dan toe moest betalen. De verzekering wordt weer van kracht op de dag na de dag dat wij alle premie hebben ontvangen. De verzekering geldt alleen voor gebeurtenissen die zijn veroorzaakt of ontstaan na die dag. Blijkt achteraf dat de verzekering voor die gebeurtenis was geschorst of gestopt? Dan hebben wij het recht om alle vergoedingen voor schade terug te vorderen.
Premie terugbetalen en verrekenen
Stopt u of stoppen wij de verzekering tussentijds? Dan betalen wij u de premie terug over de termijn dat de verzekering niet meer van kracht is. Blijkt achteraf dat wij geen risico hebben gelopen? Dan betalen wij de premie terug over een periode van maximaal vijf jaar, onder aftrek van redelijke kosten. Deze zijn bepaald op twintig procent van de betreffende premie.
Automatische incasso en andere betaalvormen
Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw rekening afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de verzekering verlengen. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. Uw bank voert de premiebetaling uit. U heeft uw bank hiertoe opdracht gegeven en een betaalvorm gekozen. De regels die voor deze betaalvorm gelden, kunt u opvragen bij uw bank
Klachten

 1. Als u een klacht heeft, kunt u in eerste instantie terecht bij de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, postbus 145, 6800 LP Arnhem. In de klachtenregeling van OHRA leest u, hoe u dit doet. De klachtenregeling vindt u op www.ohra.nl onder ‘Klacht indienen’ bij ‘Klantenservice’.
 2. Levert uw klacht bij onze directie niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u een klacht over ons indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Wij zijn namelijk aangesloten bij het KIFID: postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon (0900) 355 22 48. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij (of een gevolmachtigd agent als u via deze agent de verzekering heeft gesloten) verwerken persoons- en bedrijfsgegevens. Wij doen dit voor zover dat nodig is om de bedrijfsdoelstellingen verantwoord uit te voeren. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals staat in de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Het telefoonnummer is 070 333 87 77.
Externe verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting CIS
Als u een verzekering afsluit of wijzigt, verstrekt u informatie aan ons. Ook als u een schade meldt verstrekt u informatie. De Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame schadeverzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) legt deze informatie in haar database vast en verwerkt deze. De Stichting CIS is gevestigd aan de Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Voor een verantwoord acceptatiebeleid raadplegen wij uw gegevens bij de Stichting CIS. Het doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Op deze registratie is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Kijkt u voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement dat van toepassing is.
Wat doen wij bij fraude?
Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig informeert als u een verzekering aanvraagt of ons om vergoeding van schade vraagt. Doet u dat opzettelijk en doelbewust niet? Dan fraudeert u. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars (zie www.verzekeraars.nl) en de richtlijnen van Delta Lloyd Groep. Heeft u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:
 1. de verzekering stoppen. Ook kunnen wij andere verzekeringen, leningen en rekeningen stoppen die u bij Delta Lloyd Groep heeft;
 2. geen schade (meer) vergoeden, of de schade niet volledig vergoeden. Behalve als de fraude niet rechtvaardigt dat uw recht op vergoeding van schade (volledig) vervalt;
 3. besluiten dat u een al ontvangen vergoeding voor schade, de kosten die daarmee samenhangen en de onderzoekskosten moet terugbetalen;
 4. aangifte doen bij de politie;
 5. uw gegevens registreren in interne en externe (waarschuwings)systemen, zoals de database van de Stichting CIS. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt, omdat anderen verkeerd omgaan met hun verzekering, lening of rekening. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op www.ohra.nl/klantenservice/kkv/ en klik op ‘fraudebeleid’.
Waarom is het belangrijk dat u juiste informatie aan ons verstrekt?
Als u de verzekering afsluit, stellen wij u een aantal vragen. Hiermee schatten wij in welk risico u wilt verzekeren. Op basis van de antwoorden die u geeft, sluiten wij de verzekeringsovereenkomst met u af. Belangrijk is dat u juist en volledig antwoordt op de vragen die wij u stellen. Dit staat in titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Heeft u ons onjuiste of onvolledige antwoorden gegeven? Geeft u ons dan meteen de juiste en volledige antwoorden door. Wij beoordelen vervolgens de nieuwe situatie. U bent pas verzekerd in de nieuwe situatie, als wij dit schriftelijk hebben bevestigd. Uit deze bevestiging moet blijken of wij de verzekering willen voortzetten. En zo ja, onder welke voorwaarden. Heeft u ons niet direct geïnformeerd bij onjuistheden of onvolledigheden? Dan kan het gebeuren dat: 1. wij de verzekering stoppen, en/of: 2. u geen of minder recht op vergoeding van schade heeft. Dit geldt ook als we de onjuistheden of onvolledigheden pas ontdekken nadat we de verzekeringsovereenkomst verlengd hebben.
Let op!
U kunt alleen rechten ontlenen aan informatie die wij per brief of per e-mail aan u hebben bevestigd. Bijvoorbeeld mededelingen en toezeggingen over wat u heeft verzekerd.

Blijf net als 18.663 andere hondenliefhebbers op de hoogte van de nieuwste artikelen!

Nog niet overtuigd van OHRA?

Bekijk verzekeraar

Vanaf € 10,21

per maand

Bekijk verzekeraar

Bekijk verzekeraar

Vanaf € 12,43

per maand

Bekijk verzekeraar