Vergelijk 60.000+ hondenproducten van 700+ merken en 35+ webshops

Vergelijk 60.000+ hondenproducten

9.1SterSterSterSterSter (398 reviews)

Jouw kat verzekeren bij Inshared

Lees alles over de kattenverzekeringen van Inshared

Bij de kattenverzekering van Inshared heb je de mogelijkheid je kat te verzekeren met verschillende pakketten. Met het basispakket "Huisdier & Ongeval" is het mogelijk je kat te verzekeren tegen de kosten van noodzakelijke medische zorg als gevolg van een ongeluk zowel in Nederland als in Europa. Je kat is dus niet verzekerd voor zorg die noodzakelijk is bij ziekte. Echter is het wel mogelijk om je kat ook tegen de medische kosten bij ziekte te verzekeren met het pakket "Huisdier & Zorg (50%)" waarbij 50% van de kosten worden vergoed met 0% eigen risico, of het pakket  "Huisdier & Zorg (100%)" waarbij 100% van de kosten worden vergoed met een eigen risico van 15%. Door de keuze uit de drie pakketten kunt u zelf kiezen wat je het liefste wilt verzereken voor je kat.

Gratis E-Book aanvragen? Alles wat je moet weten over een hondenverzekering

Veelgestelde vragen over Inshared

INSHARED

Algemeen

Wat mag u van ons verwachten?
InShared verzekert uw huisdier tegen de kosten van medische zorg na een ongeval. Of bij ziekte als u voor een aanvullende dierenverzekering kiest. U kunt ervan op aan dat wij u goed helpen en verzekerde kosten vergoeden.

Wat moet u doen zodra u deze verzekering wilt afsluiten? Zodra u deze verzekering wilt afsluiten vragen wij u om het chipnummer van uw huisdier. U moet daarom het volgende doen;

 • Controleer of uw huisdier een identificatiechip heeft.
 • Heeft uw huisdier nog geen chip? Dan moet u zorgen dat de dierenarts bij het eerste bezoek een chip plaatst. Deze kosten draagt u zelf. De dierenarts registreert uw huisdier dan met de chip. Vraag uw dierenarts een chip te gebruiken die voldoet aan de ISO-standaard.
 • Voer het chipnummer in op het aanvraagscherm.
 • Beantwoordt u alle andere vragen en sluit de verzekering af.

Wij mogen informatie vragen en geven aan uw dierenarts Als u deze verzekering afsluit, gaat u automatisch akkoord met de regels hieronder.

 • U bent het ermee eens dat de dierenarts of specialist ons alle informatie geeft over de behandeling van uw huisdier. U werkt daar ook aan mee.
 • U bent het ermee eens dat we de dierenarts of specialist melden dat uw huisdier bij ons is verzekerd. En dat we precies vertellen welke behandelingen wij voor uw huisdier betalen.

Vanaf wanneer bent u verzekerd?

Op de polis in uw online Verzekeringsmap staat vanaf wanneer deze verzekering geldt. Deze verzekering geldt dan voor onbepaalde tijd, uiterlijk totdat uw huisdier overlijdt.

 • De eerste 30 dagen van deze verzekering vergoeden we geen kosten voor onderzoek, behandeling of verpleging.
 • We vergoeden dan alleen de behandelingen als uw huisdier zorg nodig heeft na een ongeval in de eerste 30 dagen.
 • De huisdierenverzekering gaat pas in zodra wij de verschuldigde premie automatisch van uw rekening hebben kunnen incasseren en stopt automatisch 14 dagen nadat u de premie had moeten betalen. U bent daarna niet verzekerd voor de medische kosten van uw huisdier, totdat u alles weer betaald heeft.

Waarvoor bent u verzekerd?

 • U bent verzekerd voor de kosten van onderzoek, behandeling en verpleging van uw huisdier als uw huisdier een ongeval krijgt.
 • U bent ook voor deze kosten verzekerd als uw huisdier ziek wordt. En u extra gekozen heeft voor het onderdeel ‘Huisdier & Zorg’.
 • In totaal betalen we u per 12 maanden dat deze dierenverzekering geldt, maximaal €3.500. Dit bedrag betalen wij maximaal voor de basisverzekering ‘Huisdier & Ongeval’ en het aanvullend onderdeel ‘Huisdier & Zorg’ die u heeft bij elkaar.

Waar is uw huisdier verzekerd?

 • Uw huisdier is voor medische kosten na een ongeval verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.
 • Heeft u aanvullend gekozen voor het onderdeel Huisdier & Zorg? Dan is uw huisdier voor kosten van ziekte en aandoeningen verzekerd in Nederland (het grondgebied in Europa).
 • Gaat u op reis in Europa? En bedragen de medische kosten voor uw huisdier meer dan €250? Dan zijn deze ook bij ziekte en aandoeningen verzekerd. De eerste €250 draagt u zelf bij. Let op:
  • De kosten en de behandeling moeten medisch nodig zijn.
  • We vergoeden alleen behandelingen die vaak toegepast worden.
  • De kosten moeten altijd gemaakt zijn in de periode dat uw dierenverzekering geldt.
  • Buitenlandse rekeningen en uitleg over de behandelingen moeten opgesteld zijn in het Engels.

Welke veranderingen moet u aan ons doorgeven?

Verandert er iets in uw situatie? Dan kloppen onze afspraken met u misschien niet meer. Daarom moet u uw gegevens zo snel mogelijk zelf aanpassen in uw online Verzekeringsmap. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u goed verzekerd blijft. Hieronder leest u wat u onder meer aan ons moet doorgeven.

 • Als wij u daarom vragen, moet u het medisch dossier van uw huisdier naar ons opsturen. U kunt dit krijgen bij de dierenarts of de specialist voor dieren die uw huisdier behandelt.
 • Als u een andere dierenarts kiest. Uw dierenarts is de dierenarts in Nederland die uw huisdier behandelt en uw huisdier heeft ingeschreven. Hij of zij beheert ook het medisch dossier van uw huisdier. U moet aan ons doorgeven wie uw dierenarts is. En u moet het aan ons doorgeven als u van dierenarts verandert.
 • Als wij de premie van een andere rekening moeten afhalen.
 • Als uw huisadres of e-mailadres verandert.

Wanneer mag u uw verzekering veranderen of opzeggen?

U kunt uw verzekering zelf iedere dag veranderen of opzeggen in uw online Verzekeringsmap. Uw verzekering verandert pas als wij het daarmee eens zijn. Als u een verandering heeft aangebracht in uw online Verzekeringsmap, kunnen wij 2 dingen doen:

 1. Wij zijn het niet met u eens en sturen u per e-mail dan een bericht. De verzekering stopt in ieder geval 2 maanden na de datum waarop wij dit bericht gestuurd hebben. Of:
 2. Wij veranderen de premie en de voorwaarden. U krijgt daarover van ons bericht in uw online Verzekeringsmap of per e-mail. De verandering begint op de datum waarop wij u geïnformeerd hebben. Bent u het niet eens met onze verandering? Dan kunt u de verzekering zelf stopzetten in uw online Verzekeringsmap. De verzekering stopt dan op de datum die u daar zelf kiest.

Welke regels gelden voor betalen van premie?

Hieronder leest u hoe we de premie voor uw dierenverzekering berekenen. En welke regels er zijn voor premie betalen. Er zijn nog meer afspraken over premie betalen. Die vindt u in de algemene voorwaarden. Wij bepalen de premie voor de dierenverzekering op basis van de door u verstrekte informatie. En op basis van de door u gekozen verzekerde onderdelen.

 • Hoeveel premie u betaalt, hangt onder meer af van
  • Het soort huisdier en het ras.
  • Het gewicht van uw huisdier. Is uw huisdier jonger dan 12 maanden? Dan rekenen wij met het volgroeide gewicht op de leeftijd van 1 jaar.
  • De leeftijd van uw huisdier. Is uw huisdier ouder dan 8 jaar (96 maanden)? Dan rekenen wij elke nieuw verzekeringsjaar met een extra premietoeslag.
 • U geeft deze gegevens aan ons. Daarmee berekenen we hoeveel premie u iedere maand betaalt. Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit meteen aan ons doorgeven. U moet dit zelf veranderen in uw online Verzekeringsmap. Wij mogen de premie en voorwaarden dan opnieuw beoordelen. En berichten u dan zo snel mogelijk over voortzetting van de verzekering.
 • Geeft u de wijzigingen niet door? Of geeft u onjuiste informatie door? Dan kan dit gevolgen hebben voor de verzekering en de vergoeding van schade.

Wanneer stopt deze verzekering?

In de Algemene Voorwaarden leest u in welke situaties de verzekering stopt. Deze verzekering stopt ook in de situaties hieronder.

 • Als uw huisdier overlijdt. U moet dit zo snel mogelijk aan ons laten weten. U doet dit door deze verandering door te voeren in uw online Verzekeringsmap. U moet dit in ieder geval doen binnen 30 dagen nadat uw huisdier is overleden.
 • Als u afstand doet van uw huisdier. Bijvoorbeeld als u uw huisdier verkoopt of weggeeft. Het dier krijgt dan een nieuwe eigenaar en woont voortaan op een ander adres. U moet dit dan zo snel mogelijk aan ons laten weten. U doet dit door de verzekering te stoppen in uw online Verzekeringsmap of door ons een bericht per e-mail te sturen. U moet dit in ieder geval doen binnen 30 dagen nadat u afstand heeft gedaan van uw huisdier. Wij stoppen uw dierenverzekering dan uiterlijk 30 dagen nadat u afstand heeft gedaan van uw huisdier.
 • Als uw huisdier vermist wordt. U moet dit zo snel mogelijk aan ons laten weten. Is uw huisdier 60 dagen nadat u ons heeft gemeld dat uw huisdier wordt vermist, nog niet terug? Dan stoppen we de verzekering alsnog. De datum waarop uw verzekering dan stopt, is de 30e dag nadat u ons heeft gemeld dat uw huisdier vermist wordt.

Wanneer betalen we niet?

Hierna leest u in welke situaties wij de ziektekosten van uw huisdier niet vergoeden. In de Algemene Voorwaarden leest u wanneer wij niet tot vergoeding van kosten over gaan. Zo vergoedt InShared geen kosten als

 • Deze op basis van een wet of een andere verzekering al worden vergoed. Of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd was geweest.
 • De verschuldigde premie niet kan worden geïncasseerd.
 • U ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de verzekering.
 • Wij uw huisdier niet hadden verzekerd als wij de juiste informatie wel van u hadden ontvangen.
 • U belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven, of als u na een gebeurtenis uw medewerking niet verleent. En u daardoor onze belangen schaadt.
 • U de overige InShared-gedragsregels niet nakomt.

Kosten voor ziekten of klachten die uw huisdier al vóór deze verzekering had We betalen niet de volgende kosten.

 • Ziektekosten die u voor uw huisdier heeft gemaakt voordat u deze verzekering had.
 • Kosten die het gevolg zijn van ziekten of klachten die uw huisdier al had voordat u deze verzekering had.
 • Kosten die het gevolg zijn van ziekten of klachten die uw huisdier in die eerste 30 dagen van de verzekering kreeg.

Als u uw huisdier ziek wordt door een epidemie.
Wij betalen niet als uw huisdier ziek wordt door een landelijke epidemie. Dit geldt als 5 procent of meer van de honden of katten in Nederland de ziekte heeft.
Als u uw huisdier gebruikt voor bewaking, sport, werkzaamheden voor beroep of bedrijf.
Wij betalen niet als u uw huisdier gebruikt voor bewaking of hobbymatig voor een bijzondere sport. We bedoelen bijvoorbeeld races met windhonden, sledehondensport en de jacht. Wordt uw huisdier ingezet voor beroepsmatige activiteiten of een bedrijf? Of voor de fokkerij? Ook dan vergoeden wij geen medische kosten onder deze dierenverzekering. Dat geldt ook voor hulphonden die worden ingezet bij rampen en calamiteiten. Maar bent u minder valide en is uw hond opgeleid om u te helpen? Dan verzekeren wij de medische kosten van uw hond wel. Kosten van second opinions. Heeft u de ziekte van uw huisdier laten beoordelen door een dierenarts? En laat u dezelfde ziekte ook nog door een andere dierenarts beoordelen? Dan betalen we daar niet voor. We betalen alleen voor second opinions die op ons verzoek zijn aangevraagd. We betalen u ook niet voor een second opinion van een specialist voor dieren.
Kosten van onnodige behandelingen, telefonische consulten en thuisvisites.
Zijn de behandelingen of medicijnen overbodig of onnodig duur? Dan vergoeden wij deze niet. Wij beoordelen dit zelf. Wij betalen ook niet voor telefonische consulten of thuisvisites. Kosten van experimentele behandelingen en medisch zinloze behandelingen.
Wij betalen niet voor de kosten van:

 • Nieuwe behandelingen die nog niet zijn getest.
 • Behandelingen die medisch geen zin hebben en die het huisdier uiteindelijk niet helpen. De dierenarts of specialist voor dieren bepaalt of dat zo is.

Als uw huisdier ziek is door uw schuld of opzet

 • Heeft u ziektekosten gemaakt voor uw huisdier? En zijn die kosten het gevolg van iets dat u of een gezinslid van u met opzet heeft gedaan? Dan vergoeden we die kosten niet. We vergoeden ook geen ziektekosten als u had moeten weten dat uw huisdier door uw gedrag ziek zou worden. En ook niet als een gezinslid van u had moeten weten dat uw huisdier door zijn gedrag ziek zou worden.
 • Wordt uw huisdier ziek doordat uw kind iets met uw huisdier doet? En was uw kind op dat moment jonger dan 14 jaar? Dan vergoeden we deze kosten wel.

Wat verwachten wij van u?

Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat

 • U alle normale zorg geeft aan uw huisdier. Daarbij hoort ook de zorg om ziekte of wonden te voorkomen. U moet uw dierenarts vragen om u hierover te adviseren.
 • Eerlijk bent in de informatie die u aan ons geeft.
 • Er in redelijkheid alles aan doet om noodsituaties te voorkomen.
 • Uw premie op tijd betaalt.
 • Wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft via www.inshared.nl.

Jaarbeloning

Had u in het jaar waarin u klant wordt geen medische kosten bij ons ingediend? Dan verzamelt u beloningspunten. En heeft u vanaf het 2e kalenderjaar mogelijk recht op uitkering van de Jaarbeloning. Had u op een bepaald moment in het 1e jaar wel een vergoeding ingediend? Dan verliest u voor dat jaar de beloningspunten voor de dierenverzekering. Maar u hoeft om die reden niet meer premie te gaan betalen. Als u in het hele 2e jaar vervolgens geen schade heeft, verzamelt u weer beloningspunten en heeft u in het volgende jaar mogelijk weer recht op een uitkering van de Jaarbeloning. Houdt u er rekening mee dat de behandeling die u declareert nooit ouder mag zijn 12 maanden? U verliest in ieder geval geen beloningspunten

 • Als u de uitgekeerde vergoeding voor medische kosten en eventuele andere kosten alsnog zelf aan ons vergoedt. Doet u dit dan wel binnen 3 maanden na indienen van uw declaratie. En alleen als de behandelingsdatum op de declaratie niet ouder is dan 12 maanden.
 • Als een ander de medische kosten aan ons helemaal vergoed.

Ieder jaar verzamelt u zo opnieuw beloningspunten. Hoe dit werkt leest u op www.inshared.nl onder Jaarbeloning en in het Jaarbeloningsreglement.

Eigen bijdrage of eigen risico. Hoeveel moet u zelf betalen?

Bij iedere declaratie moet u een bedrag zelf betalen. Dit noemen we het eigen risico of de eigen bijdrage.

 • U betaalt 15% van de verzekerde medische kosten voor uw huisdier zelf.
 • Kiest u er voor om het onderdeel Huisdier & Zorg voor de helft te verzekeren? Dan betaalt u 50% van de verzekerde medische kosten zelf en vergoeden wij u de andere 50 %. U heeft verder geen extra eigen risico.

Contact bij indienen declaratie? Zijn de medische kosten bij ziekte hoger dan €1.000? En is er geen sprake van spoed?

 • Neemt u dan eerst contact met ons op. Dit kan via dieren@inshared.nl Onze deskundigen stellen altijd uw vergoeding vast als een medische ingreep meer kost dan €1.000. Samen met u kunnen wij zo de noodzaak van de ingreep vaststellen. Doet dit u dit vooral voor u tot behandeling van uw huisdier overgaat.

Rekeningen van uw dierenarts stuurt u gewoon naar ons toe. Op de rekeningen moet precies staan waarvoor de medische kosten gemaakt zijn. Uitgangspunt is dat u de medische kosten zelf indient.

 • Let u er op dat de behandeling die u declareert nooit ouder mag zijn 12 maanden?
 • Zijn de medische kosten veroorzaakt door de schuld van een ander? Geeft u ons dan de gegevens van die ander door.

Hoe de vaststelling en vergoeding verder gaat leest u hierna in 4 ‘Hoe behandelen we uw aanvraag om een vergoeding’. Stuurt u ons rekeningen of informatie?

 • Ons e-mailadres voor schade is schadeteam@inshared.nl
 • Ons postadres voor schade is InShared Afdeling schade Postbus 51090 3007 GB Rotterdam

U ontvangt een reactie nadat wij uw informatie hebben ontvangen.

Voorwaarden Huisdier & Ongeval
U heeft gekozen voor het onderdeel ‘Huisdier & Ongeval’. Dit onderdeel is de basis van uw dierenverzekering bij InShared. Daarnaast heeft u nog de keuze uit de aanvullende verzekering: ‘Huisdier & Zorg’. Zo bepaalt u zelf of u - naast ongeval - ook ziekte en aandoeningen van uw huisdier geheel of gedeeltelijk wilt verzekeren. Wat u gekozen heeft staat op uw verzekeringsoverzicht. Die vindt u in uw online verzekeringsmap.

Waarvoor bent u verzekerd?

Heeft uw huisdier letsel opgelopen door een ongeval? Dan bent u verzekerd voor de kosten van onderzoek, medicatie, behandeling en verpleging direct daarna, tot 8 weken na het ongeval. Met alle acute hulp die daar bij hoort. Het maakt niet uit of het ongeval binnen of buiten verkeer heeft plaatsgevonden. Of dat uw huisdier letsel krijgt door een ander plotseling voorval.

Voorwaarden Huisdier & Zorg

U heeft extra gekozen voor de aanvullende verzekering ‘Huisdier & Zorg’. U hebt verder gekozen voor of een volledige vergoeding (‘Huisdier & Zorg 100%’) of een gedeeltelijke vergoeding van de medische behandelingen (‘Huisdier & Zorg 50%’). En dat staat ook op uw verzekeringsoverzicht in uw online Verzekeringsmap. Hierna leest u welke behandelingen en welke bedragen wij vergoeden.

Waarvoor bent u verzekerd?

Uw huisdier is ziek als dat door een dierenarts of specialist voor dieren is vastgesteld. U bent dan verzekerd voor de kosten van onderzoek, medicatie, behandeling en verpleging. De medische kosten en de behandeling van uw huisdier moeten nodig zijn. En we vergoeden alleen behandelingen die vaak toegepast worden.

Wat vergoeden we voor u zieke huisdier? En wat is uw eigen bijdrage?

 • InShared vergoed de kosten van onderzoek, medicatie, behandeling en verpleging tot maximaal de verzekerde bedragen. Deze staan genoemd in het vergoedingenoverzicht hierna. U leest daar per behandeling op welke vergoeding u recht heeft.
 • Bij iedere declaratie moet u een bedrag zelf betalen. Dit noemen we het eigen risico of de eigen bijdrage.
  • Heeft u het onderdeel ‘Huisdier & Zorg 100%’ verzekerd? Dan betaalt u als eigen bijdrage 15% van de verzekerde kosten.
  • Heeft u het onderdeel ‘Huisdier & Zorg Gedeeltelijk 50%’ verzekerd? Dan betaalt u 50% en wij de andere 50% van de verzekerde kosten voor uw huisdier. Verder heeft u geen extra eigen bijdrage.
 • Sommige behandelingen vergoeden wij altijd voor helft. Dat geldt voor
  • Vervolgonderzoek en behandeling door een specialist voor dieren.
  • Onderzoek met een MRI-san of CT-scan.
  • Chemotherapie en Radiotherapie.

Let op! In totaal betalen we u per 12 maanden dat deze dierenverzekering geldt, maximaal €3.500. Dit bedrag betalen wij maximaal voor de basisverzekering ‘Huisdier & Ongeval’ en het aanvullend onderdeel ‘Huisdier & Zorg’ die u heeft bij elkaar.

Hoe behandelen we uw aanvraag om een vergoeding?

Hoe dient u de rekeningen bij ons in?

Heeft u ziektekosten gemaakt voor uw huisdier? En wilt u dat wij die voor u betalen?

 • Dan moet u per huisdier een apart declaratieformulier invullen en naar ons opsturen.
 • U mag voor 1 huisdier met 1 declaratieformulier meer rekeningen indienen.
 • Stuur ook de originele rekeningen mee.
 • Wij moeten het formulier en de rekeningen binnen 12 maanden na de eerste behandeling van u gekregen hebben. Rekeningen van een oudere datum vergoeden wij niet.

Vul het declaratieformulier helemaal in. U moet onder andere dit invullen:

 • Voor welk huisdier de rekeningen zijn.
 • Wat het chipnummer van dat huisdier is.
 • Bij een hond: hoe zwaar uw hond nu is.

Controleer tot slot of elke behandeling van uw huisdier op de originele rekening staat. En de vergoeding die de behandelaar daarvoor heeft gerekend. Wij kunnen u de behandeling anders niet vergoeden.

Hoe stellen wij uw vergoeding vast?

Als wij uw declaraties hebben gekregen, beoordelen wij of u geld van ons krijgt, en hoeveel. Hieronder leest u wat we daarvoor mogen doen:

 • Vragen over de rekening. We mogen u vragen om een beter uitgewerkte rekening, waarop precies staat waar welke kosten voor waren. Bestaat de rekening uit verzekerde en onverzekerde onderdelen? Dan keren wij alleen de verzekerde onderdelen uit.
 • Overleg met de behandelaar. Wij mogen contact opnemen met uw dierenarts om hem te informeren over uw huisdier. Of over de inhoud van de verzekering. Ook mogen we met de dierenarts of de specialist voor dieren hierover overleggen:
  • Wat uw huisdier heeft.
  • Hoeveel het kost om vast te stellen wat uw huisdier heeft.
  • De behandeling.
  • Hoeveel het kost om uw huisdier te behandelen.
 • Extra praktijkkosten of toeslagen. Soms berekent de dierenarts of behandelaar algemene kosten of toeslagen. Denkt u aan toeslagen voor het gebruik van de praktijkruimte of speciale instrumenten. Of vanwege het specialisme of kundigheid van de behandelaar. Wij hebben dan het recht deze extra kosten af te wijzen. Of te zien als onderdeel van een consult. Voor een consult geldt dan het maximumtarief.
 • Toezegging van een vergoeding. Wij beoordelen of een behandeling vergoed wordt als we alle informatie van u hebben ontvangen. U moet ons daarvoor een volledig overzicht van de behandeling geven. En zo nodig een volledig ingevuld declaratieformulier. Pas daarna kunnen wij u onze beslissing over de vergoeding geven. Dat doen wij altijd schriftelijk of per e-mail. Wij doen u dus geen toezegging per telefoon of mondeling.
 • Verstrekken van medicijnen. De dierenarts of behandelaar mag uw huisdier voor maximaal 3 maanden medicijnen voorschrijven. Neemt u een grotere hoeveelheid af? Dan kunnen wij vergoeding van alle verstrekte medicijnen afwijzen.
 • Behandeling duurder dan €1.000. Neemt u samen met de dierenarts of behandelaar de beslissing voor 1 of meerdere behandelingen? En kosten die samen meer dan €1.000? Dan moet u vooraf per email contact met ons op. Dit kan via dieren@inshared.nl. Doet u dit ruim voor de beslissing over de behandeling valt. Anders vergoeden wij deze kosten niet. U heeft geen toestemming nodig bij een spoedeisende behandeling. Dit beoordeelt de dierenarts of de behandelaar. Wel moet u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Second opinion

InShared mag een andere deskundige om een second opinion vragen. U bent verplicht daaraan mee te werken. We mogen onder meer vragen wat diegene hiervan vindt:

 • Het onderzoek en de manier waarop is vastgesteld wat uw huisdier heeft.
 • De behandeling.
 • De kosten van de behandeling en van het vaststellen van wat uw huisdier heeft.

De andere deskundige is een andere dierenarts, een andere specialist voor dieren of een andere behandelaar die deskundig is. Wij bepalen welke deskundige we dit vragen. En wij betalen de kosten van die deskundige.

Aanwijzen andere behandelaar

Wij mogen u adviseren om voor de behandeling naar een andere dierenarts of behandelaar te gaan. We mogen u doorverwijzen naar een ander als we kunnen verwachten dat uw dierenarts of behandelaar niet goed genoeg is. Bijvoorbeeld als hij niet aan de eisen van kwaliteit voldoet. U moet dat advies opvolgen. Doet u dit niet? Dan betalen wij de rekeningen voor de behandelingen bij uw dierenarts of behandelaar niet meer.

Verjaring

Vergoeden wij de rekening van uw dierenarts niet? Of slechts een gedeelte daarvan? Dan krijgt u van ons per email bericht. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u dit tot 12 maanden na onze beslissing aanhangig maken bij de bevoegde rechter. Komt u zelf enige verplichting uit deze overeenkomst tussen u en ons niet na? En zijn wij daardoor in onze belangen geschaad? Dan zijn wij ook niet verplicht uw ingediende declaratie te vergoeden.

Terugvordering

Heeft u uw premie niet betaald? En hebben wij intussen een uitkering gedaan? Dan hebben wij het recht alle vergoedingen van u terug te vorderen. Maar alleen als wij vinden dat deze vergoedingen ten onrechte zijn gedaan. Vindt u dat u zelf een vergoeding te vorderen heeft op ons? Dan mag u niet de premie die u moet betalen in mindering brengen op de vergoeding die u van ons vordert.

Verhaal

Heeft u een declaratie bij ons ingediend? En moet een ander de kosten die daarop staan betalen? Bijvoorbeeld na een ongeval? Dan mogen wij proberen deze kosten van die ander terug te krijgen. U moet eraan meewerken dat wij deze kosten van die ander terug krijgen.

Blijf net als 18.663 andere hondenliefhebbers op de hoogte van de nieuwste artikelen!

Nog niet overtuigd van Inshared?